top of page

תנאי שימוש באתר
כללי
1)    האתר   www.livehome.co.il מופעל ע"י איי -קמיליון  (להלן: "החברה " ו/או "הנהלת האתר")
2)    תנאי השימוש המפורטים כאן (להלן: "תנאי השימוש"), חלים על כל משתמש באתר ובשירותיו במישרין או בעקיפין.
3)    הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי השימוש באתר בכל עת מבלי הודעה מוקדמת, ותנאי השימוש החדשים יחייבו את המשתמשים באתר מרגע עדכונם.
4)    הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום ולנקוט בכל פעולה, משפטית או אחרת, כנגד משתמש אשר אינו ממלא את תנאי השימוש.
5)    הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה (להלן: "תקנון השימוש"), (בתקון שימוש זה המילה "שימוש" על כל הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום האתר ו/או כל שימוש אחר באתר).
6)    הגלישה באתר וכל שימוש ישיר או עקיף בתכניו או בשרותיו נעשית בכפוף לקבלתך את תנאי שימוש אלו והתחייבותך לפעול בהתאם להם.
7)    אם אינך מקבל את תנאי השימוש עלייך להפסיק לאלתר את השימוש באתר.
8)    מטעמי נוחיות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר בלבד אך הם חלים על כל המשתמשים, איש ואישה כאחד.
9)    כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש ותנאי השימוש הייעודים ו/או לכל מטרה אחרת.
השירות
LiveHome מספק פלטפורמה לפרסום נכסים למכירה או השכרה ללקוחות פרטיים וליועצי נדלן על ידי יצירת דף נכס הכולל מידע ויזואלי של סיור וירטואלי של הנכס ומידע אינפורמטיבי משלים. המוצר הינו שילוב של מידע המוזן ע"י הלקוח המתאר את הנכס והן ע"י צלמים שמתעדים את הנכס עבור הלקוח בתמונות 720 מעלות המרכיבות את הסיור הווירטואלי המוטמע בדף הנכס. השירות  באתר הינו בתשלום אחיד לתקופה של 6 חודשים ומחייב רישום מקדים. עבור משתמשים רשומים או מנויים קיימת אפשרות להאריך את תקופת הפרסום של הנכס בעלות נוספת לתקופה של 3 חודשים באמצעות תשלום מאובטח באתר.

המידע, הקבצים והתיעוד הוויזואלי של הנכס
LiveHome מספק את הפלטפורמה הטכנולוגית לפרסום הנכס שלך באמצעות מספר כלים כגון שדות לתאור מילולי, אפשרויות בחירה מרובה מגלילה ובנוסף ע"י אפשרות להעלאת קבצים (כגון תוכנית רצפה וכו').  החברה אינה טוענת לבעלות כלשהי על המידע שתעביר באמצעות השירות שלנו והינך אחראי באופן מלא ובלעדי בגינו . על ידי השימוש בשירות שלנו, אתה מאשר ומסכים כי החברה אינה ולא תהיה אחראית לכישלון כלשהו בשירות האחסון, העברה או מחיקה של קבצים או לפגיעה או אובדן של כל מידע או תוכן הכלולים בקובץ או הקבצים שנשלחו על ידך. על ידי שימוש בשירות שלנו, אתה מאשר ומעניק ל איי-קמיליון את הזכות לאחסן ולהעביר את הקובץ שלך כחלק מהשירות שלנו, אם באופן עצמאי או באמצעות שירותי צד ג'.


הגבלת אחריותה של החברה לגבי השימוש בשירותי האתר
1)    שירותי האתר והנתונים המובאים בו ( להלן: "שירותי האתר"), מוצעים לך " AS IS" ללא אחריות "NO WARRANTY" , הנהלת האתר ו/או החברה איננה אחראית לנכונותו של המידע ולליקויים והשגיאות העלולים ליפול בו.
2)    כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר (להלן: "שירותי צד שלישי"), הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.
3)    מבלי לגרוע באמור לעיל, בקבלת תנאי שימוש אלו הנך מצהיר שידוע לך כי בנתוני האתר עשויים ליפול שגיאות וליקויים מכל סוג, כולל שגיאות בהעברת המידע, בעיבוד הנתונים ובהצגתם.
4)    האחריות לגבי בדיקת נכונותו של המידע ואיכותו חלה עליך המשתמש(בין היתר, באמצעות הצלבתו, בדיקתו ואימותו מול מקורות מידע אחרים, כולל אלו המפורטים באתר, ותוך התייעצות עם גורמים מקצועיים מוסמכים כמתווכים, שמאיים, עורכי דין וכו').
5)    יובהר כי אין לקבל כל החלטה או לבצע כל עסקה או כל פעולה תוך הסתמכות על המידע הניתן ע"י האתר ובמסגרת שירותיו וכי כל פעולה המסתמכת על נתוני האתר נעשית על אחריותך הבלעדית.
6)    למען הסר ספק, ליקויים וחוסר עדכניות יכולים ליפול בכל מידע משלים המוצג באתר ונשלח ברשימות הדיוור הודעות טסט והודעות סלולריות.
7)    החברה אינה בודקת תכנים המועברים דרך השירות, ואתה מאשר ומסכים כי איננו אחראים לכל תצלום או תוכן אחר שהועלה, נשלח או הועבר דרך השירות על ידך או התקבל מצד שלישי אשר שלח אליך קבצים בשמך. החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל תוכן שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, רואים כמפר את תנאי השירות הללו.

8)    קיומן של כתבות ו/או מודעות באתר ו/או מתן אמצעי יצירת קשר לכל גורם, לרבות חברות חיצוניות, מוכרי דירות, מתווכים, יועצים ובעלי מקצוע אינם מהווים כל המלצה מצד האתר, מתן חסות או עידודו של המשתמש לכל התקשרות עסקית או אחרת. החברה איננה נושאת בכל אחריות לפרסומים אלו ובפרט לחוקיותם, עדכניותם או נכונותם, וכן הנך מסיר מהחברה כל טענה, לגבי כל נזק הנגרם לך, או לצד שלישי, כתוצאה מהתקשרות, מכל סוג, עם צדדים שלישיים אלו.
9)    כמו כן, באתר מופיעים קישורים לאתרים חיצוניים, אשר אינם קשורים לחברה, והיא איננה אחראית למידע המופיע באתרים אלו.
10)    בקבלת תנאי שימוש אלו הנך מסיר מהחברה, או כל גורם מטעמה, כל אחריות לכל ליקוי בשירותי האתר וכן לכל נזק ישיר או עקיף שעשוי להיגרם לך, או לצד שלישי, בעטיו של השימוש באתר והשירותים הניתנים בו.
11)    החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם לבקשת משתמש באתר ובין אם מיוזמתה, לחסום גישה מכתובת IP מסוימת, למחוק ולהסיר קבצים וחשבונות שיכללו חומר בלתי חוקי שמהווה עבירה לפי דיני מדינת ישראל כגון חומר שמפר זכויות יוצרים, חומר שמקשר לקבצים לא חוקיים לרבות קישורים לתוכנות ואתרי שיתוף והורדת קבצים וכד'.
12)     החברה אינה אחראית למשך הזמן הנדרש לצורך העלאת או הורדת הסיור הווירטואלי מהשרת ולמשתמש בשירות לא יהיו טענות כלפי איי קמיליון  בנושא זה. רוחב הפס לצורך השליטה על מהירות העלאה/הורדה הינו בהתאם לספק האינטרנט של המשתמש ובהתאם לרמת הקליטה באזור שבו הוא נמצא ואינו חלק מאחריותה של החברה. 
קניין רוחני והשימוש בשירותי האתר
1)    זכויות היוצרים והקניין הרוחני של מכלול התוכן שבאתר (כולל שם החברה, עיצובו הגראפי, המידע על גבי הסרטונים, הנתונים הנמצאים בו, הטקסטים, תמונות, קטעי ווידואו, מרכיביו הצורניים, המהותיים הקונספט והסיורים הווירטואליים) הנן של החברה באופן בלעדי, למעט היכן שמצוין במפורש אחרת.
2)    הנך מתחייב להשתמש באתר בדרך של צפייה רגילה בלבד באמצעות דפדפן כמשתמש סביר ולא לאסוף נתונים מהאתר בכל אמצעי ממוחשב ו/או אוטומטי.
3)    מובהר בזאת כי כל תמונה המועלית לאתר הינה באחריות המפרסם בלבד.
4)    החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה.
5)    מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלו כל המפרסם מודעה באתר מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם מודעה כאמור (לרבות בתוכן המודעה ובתמונות הכלולות בה), לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור.
6)    בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור, נאסר עליך השימוש לאסוף נתונים מהאתר באמצעות אמצעים טכנולוגיים דוגמת crawlers, spiders, scrapers וכו'.
7)    אינך רשאי לבצע כל פעולה המייצרת עומס בלתי סביר לשרתי האתר ומערכותיו.
8)    אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, לשנות ו/או לאחסן את המידע שהתקבל באמצעות שירותי האתר, בכל צורה שהיא ללא קבלת אישור מהחברה מראש ובכתב.
9)    מובהר גם כי לצורך מניעת העתקות האתר רשאי להטביע על כל תמונה/ציור או כל אמצעי חזותי אחר המתפרסם בצמוד למודעה כלשהי, סימן מים ייחודי ואת הלוגו שלו.
10)    הינך מתחייב שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.
11)    אינך ראשי להשתמש בשירותי האתר למטרה בלתי חוקית.
12)    אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, משום מתן רישיון או זכות להשתמש באיזה מסימני המסחר ו/או שמות המסחר ו/או בכל תוכן אחר המוצגים בדפי האתר.
שימוש החברה במידע ומדינות הפרטיות
1)    החברה עשויה לאסוף מידע ונתונים המצטברים כתוצאה משימושך באתר, ובתוך כך מרישומך לאתר או רישומך לשירותי האתר השונים.
2)    החברה עשויה להשתמש באתר בעוגיות (cookies) ולצבור בשרתיה מידע סטטיסטי ופרטני על פעולות משתמשיה.
3)    כמו כן, החברה רשאית להשתמש בשירותיהם של חברות פרסום ו/או ניתוח נתונים חיצוניות, חברות אלו מנהלות בעצמן בקבצי cookies כדי לאסוף מידע על העדפות המשתמשים. החברה אינה אחראית לניהולם של קבצים אלו בידי החברות החיצוניות וביכולתך למנוע את יצירת הקבצים באמצעות הגדרות הדפדפן שלך.
4)    בנוסף משמשים קבצי ה-cookiesלזיהויך על ידי האתר ובכך הן חוסכות את עדכון פרטיך (כדוגמת שם משתמש וסיסמא) בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר.
5)    יודגש כי ביכולתך למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבציcookies במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר.
6)    החברה תנהל מאגרי מידע. מאגרי הנתונים הנשמרים בחברה ינהלו כמתחייב בחוק ולמטרות המפורטות בתקנון זה.
7)    על ידי רישומך לאתר הינך מביע את רצונך ונותן הסכמתך כי אתר האוס-מול, יעשו שימוש במידע, כפוף לכל דין, לרבות שליחת מידע כללי מהאוס-מול , לרבות, עדכונים, כתבות, מידע פרסומי ושיווקי ו/או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים שונים, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או מערכות חיוג אוטומטי. בשימושך באתר הינך נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת "דבר פרסומת" כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
8)    מאגרי המידע ישמשו, בין היתר, ליצירת קשר עימך, להפעלת שירותי האתר ובתוך כך ליצירת אזור אישי, לשיפור שירותי האתר והתאמתם לצרכיהם של משתמשי האתר, התאמה אישית של רכיבי האתר, התכנים המופיעים בו, מודעות ופרסומות לתחומי העניין והמאפיינים שלך, למסירת מידע סטטיסטי אנונימי לצדדים שלישיים כולל מפרסמים וגופים עסקיים, להעברת פרטים לצדדים שלישיים במקרה של בקשה לקבלת מידע או ליצירת קשר, והכל בהתאם להוראות הדין.
9)    בקשה לקבלת מידע או ליצירת קשר מהווה מתן רשות לחברה להעביר הפרטים לגופים הרלבנטיים לקבלת מידע או ליצירת קשר כאמור לעיל.
10)    במסגרת השירותים הניתנים באתר וכמתחייב מאופיים, החברה עשויה להעביר מידע ממאגר הנתונים למפרסמים שונים ו/או חברות הלוקחות חלק במתן אותם שירותים, ובתוך כך פרטי קשר ומידע מזהה על המשתמש.

11)    יוגש כי ברגע שהמפרסם מסמן "נמכר" במודעה ו/או תעבור שנה מיום צילום הדירה , החברה זכאית למחוק את המודעה ו/או את התוכן שבה כולל את הסיור הוירטואלי ללא אישור המפרסם.
12)    כשאתה מזין את פרטי הקשר הטלפוניים שלך הינך מתיר לחברה להעביר את פרטי הקשר וחיפוש הדירה שלך לגורמים שלישיים אשר מעוניינים לרכוש דירות.
13)    הרינו להביא לידיעתך כי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך זכאי (בעצמך, על ידי בא כוחך או על ידי אפוטרופוסך), לעיין במידע המוחזק עלייך במאגר המידע. ככל שתמצא שהמידע המוחזק עלייך במאגר המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בעניין זה יחולו הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו.
 
רישום וחשבונות משתמשים באתר
על מנת לגשת לשרות יצירת דף הנכס  באתר, עליך להירשם לאתר לצורך יצירת חשבון משתמש  (להלן: "חשבון משתמש"). לאחר הקמת חשבון משתמש, תהיה "משתמש רשום". רק משתמשים רשומים מגיל 18 ומעלה רשאים לרכוש את השרות והנך מתחייב שאתה בן 18 ומעלה.
במהלך ההרשמה לאתר תידרש למסור מידע מסוים ולקבוע לעצמך סיסמת גישה לאתר.  LiveHome לא תישא בכל אחריות בגין אי מסירת הודעות הנובעת מפרטים שגויים או לא נכונים אשר אותם סיפקת במהלך הרישום לאתר. בשימוש באתר הינך מאשר לנו, ישירות או באמצעות צדדים שלישיים, לבצע כל בירור שאנו רואים כנחוצים או מתאימים כדי לאמת את פרטי חשבונך, שיכולים לכלול מסירת המידע שלך לצדדים שלישיים כאלה. LiveHome שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לסגור את חשבונך אם מידע כלשהו שנמסר במהלך תהליך ההרשמה או לאחר מכן יתגלה כבלתי מדויק, אינו עדכני או שאינו שלם.
הסיסמה אותה תקבע במהלך הרישום לאתר נשמרת בצורה מוצפנת בבסיס הנתונים של האתר ול-  LiveHome  אין כל גישה או אפשרות לראות את הסיסמה כפי שהוזנה על ידיך. אתה האחראי לזכור ולשמור על הסיסמה שלך ואל לך לחשוף את סיסמתך לצד שלישי כלשהו. בכל מקרה של שימוש שלא באישורך בחשבון שלך באתר, עליך לפעול מידית לעדכון פרטי החשבון שלך והחלפת הסיסמה וליידע מייד את LiveHome על כל שימוש לא מורשה בסיסמה שלך.

ביצוע תשלומים ורכישות באתר
פעולות רכישה באתר מותרות רק לאדם בן 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה המחזיק כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי או באמצעות חשבון ה PayPal שלו.
בעת ביצוע עסקה באתר תידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: מספר כרטיס אשראי, תוקף, 3 ספרות בגב הכרטיס, מספר ת.ז., שם להפקת חשבונית ודואר אלקטרוני. פרטים אלו משמשים לצורך ביצוע פעולת החיוב כפי שמתחייב מחברות האשראי וחברות הסליקה. בכל מקרה פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת LiveHome ועמוד ביצוע התשלום מתבצע ישירות בעמוד מאובטח של ספק שירותי הסליקה ולא ישירות על ידי אתר ichameleon.
בעת ביצוע תשלום באמצעות PayPal, ביצוע העסקה מבוצע על פי מדיניות התשלומים של PayPal ואין לנו אחריות על גביית הכספים ו/או מדיניות האבטחה של PayPal. התשלום מבוצע על ידי המשלם באופן ישיר על מול PayPal ועל אחריותו הבלעדית.
בביצוע עסקה הינך מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, או לתאגיד בשמו הינך מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי באמצעות הכרטיס. כמו כן מהווה ביצוע עסקה כאמור הצהרה כי הפרטים שהזנת אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים. ביצוע עסקה על ידי תאגיד מהווה בנוסף הצהרה כי מבצע העסקה מורשה על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד להתקשר בעסקה עם איי – קמיליון.
 
הפסקת מנוי, ביטול עסקה וסגירת חשבון
בכל עת הינך רשאי לסגור את חשבונך, או  לבטל את הפרסום שלך לשירותי החברה.
עם סגירת חשבונך באתר, כל הנתונים האישיים שלך, רשימת כתובות אנשי הקשר וכל הקבצים שנשמרו להעברה, נמחקים ישירות, אוטומטית ולצמיתות.
באפשרותך לבצע חידוש/הארכת פרסום של הנכס שלך בכל עת על ידי רכישת תקופת תשלום של 3 חודשים נוספים באתר או מנגד שליחת דוא"ל עם בקשת הביטול לכתובת (info.ichameleon@gmail.com) במקרה של ביטול, הפרסום של הנכס שלך יופסק אולם מובהר בזאת  כי אין לך שום זכות לדרישה או קבלת החזר יחסי של דמי המנוי עבור הימים הנותרים של תקופת החיוב האחרונה.
במקרה שפעולת חיוב אמצעי התשלום שלך נכשלה מכל סיבה שהיא, החברה שומרת לעצמה את הזכות שחשבונך יופסק אוטומטית וכל הקבצים השמורים בחשבונך ימחקו. במקרה כזה, תשלח הודעת דוא"ל לגבי ניסיונות הגביה שנכשלו וכן הודעה בדבר ביטול ההזמנה. אם המנוי בוחר שלא לחדש את חשבון המנוי, 14 יום לאחר סיום החשבון, כל הקבצים שנשמרו תחת חשבון זה יימחקו באופן אוטומטי לצמיתות ולא תהיה אפשרות לאחזר אותם.

עבור רכישה בוצעה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות PayPal, אתה רשאי לבטל את העסקה בתנאים הבאים:
1.    לא נעשה צילום בנכס של סיור וירטואלי בשום דרך.
2.    הבקשה התקבלה תוך שבועיים ממועד העסקה.
3.    במסגרת הבקשה העברת את מזהה העסקה (מספר האסמכתא שסופק בסיום העסקה) ואת 4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצע התשלום לצורך אימות מבצע הפעולה.
 
 
התראות מערכת והודאות דוא"ל
LiveHome מספק סוגים שונים של התראות והודעות דוא"ל למשתמשים בשירות: אישור הרשמה לשולח, הודעת דוא"ל לנמען עם קישור ליצירת דף הנכס, הודעת תזכורת לפני תום תקופת הפרסום ומחיקת הקבצים במידה וטרם חודש. מערכת LiveHome שולחת דוא"ל שנוצר באופן אוטומטי על מנת לספק לך התראות על פעולותיך באתר והתראות על חשבונך. על ידי שימוש בשירות, אתה מסכים לקבל התראות דוא"ל.

bottom of page